Skip to main content

Uncategorised

Kombinovaný systém

Kombinovaný systém

Kombinace je možná v mnoha variantách - teplovzduch/sálání, teplovzduch/voda, sálání/voda nebo dokonce teplovzduch/sálání/voda v jednom topidle.
Na víkendově obývané chalupě je například možné využít velmi rychlého startu teplovzdušného systému (pátek po příjezdu), ale přitom zároveň dlouhé akumulace a sálavé složky (sobota, neděle s minimem přikládání). V rodinném domě je zase vhodné využítzdravější sálání pro trvalé topení a zároveň předání části energie do topné vody pro akumulační nádrž. Kombinovaně se dnes staví např. velká část kachlových sporáků, které mohou poté sloužit jako naprostý „univerzál“, tedy vaří, pečou, topí sálavě jednu místnost a ostatní pomocí teplovodního výměníku.
Zvolit ten správný podíl mezi jednotlivými topnými složkami už skutečně není otázka pro samozvaného rádobyodborníka. Výsledkem by nutně musel být neověřený experiment a tedy téměř jistě nespokojenost zákazníka, v nejhorším případě dokonce topidlo pro svého uživatele nebezpečné.
Je třeba říci, že neexistuje žádný univerzálně vhodný systém, který by byl ideální pro všechny typy a velikosti domů a pro všechny zákazníky bez výjimky. Vždy je naprosto NUTNÉ posuzovat kompletní podmínky a požadavky, na základě nichž můžeme zvolit vhodnou kombinaci spotřebičů, materiálů a stavebních postupů. V každém případě je to ale rozhodnutí, které je nutné učinit na základě nejen papírových předpokladů, ale také (a především) na dostatečné praxi a zkušenostech.

Read more …Kombinovaný systém

 • Hits: 187

Teplovodní systém

Teplovodní systém

je stále populárnější způsob vytápění rodinných domů, chat a chalup. Trendem dnešní kamnařiny je vytápění maxima místnostíz jednoho zdroje umístěného pro jeho dekorativní funkci v obývacím pokoji. Díky akumulačním nádržím je možné pracovat trvale v optimálním provozním režimu topidla i ve chvílích, kdy není vnější teplota např. výpočtových -15°C a dosahovat tak opravdu maximální udávané účinnosti, aniž by docházelo k přetápění interiéru (známému především z teplovzdušných systémů).

Teplovodní výměník

Teplovodní výměníky umístěné v krbech a kamnech jsou zařízení, která mají za úkol předat energii získanou při spálení dávky dřevado topné vody. Na materiál výměníku tak působí hned několik nepříznivých vlivů najednou a je tedy obzvláště vhodné věnovat právěmateriálu odpovídající pozornost. Svařence z ocelového plechu nejsou schopny dlouhodobě odolávat působení dehtu, kyselinám v něm obsaženým, vodě ani žáru. Při pravidelném používání je tedy životnost takových výrobků omezená a zbytečně tak degraduje životnost celého topidla. Pro naše topidla používáme převážně výměníky litinové, které vykazují podstatně vyšší odolnost právě proti uvedenému agresivnímu prostředí. Zvláště v této kategorii topidel se zásadně vyhýbáme hobbymarketovým výrobkům a kutilským improvizacím, používáme výhradně dlouhodobě osvědčené spotřebiče s odpovídajícím servisem i zázemím výrobce a samozřejmě zákonnou certifikací.
 • možnost snadného rozvodu do celého domu

 • řízení systému a jeho regulace
 • možnost trvalého provozu topidla v optimálním režimu bez rizika přetápění
 • mimo jednoduché samotížné systémy ÚT závislost na el. pohonu oběhových čerpadel
 • cena vyšší o topenářskou instalaci
 • pojištění proti přetopení, čerpadla, řízení a regulace, akumulační nádrž, ventily…

 • konstrukce a design topidla do jisté míry podléhá umístění topenářských prvků systému

Read more …Teplovodní systém

 • Hits: 234

Sálání

Sálání

je způsob přenosu tepelné energie pomocí radiace, tedy elektromagnetickým vlněním. V praxi funguje tak, že jsou předměty, na které toto vlnění při svém průchodu vzduchem „narazí“, ohřáty – je jim předána energie. Sálání se šíří z ohřátých ploch topidla (tzv. teplosměnné plochy) kolmo na jejich povrch, nešíří se za roh (resp. omezeně a se zpožděním). Topidla sálavá umí dodat do prostoru energii, aniž by neúměrně zvyšovala teplotu vzduchu, proto jejich výkon nelze posuzovat měřením teploty v místnosti, ale pouze tzv. dojmem tepla.

Hypokaust

V dnešní době se v praktickém použití stále více prosazuje sálavý systém s názvem hypokaust. Tento způsob vytápění aplikovali již staří Římané ve svých lázních, kdy prostým tahem komínu poháněli spaliny skrz dutiny ve stěnách a podlahách budov lázní a tím je ohřívali na příjemnou teplotu. Hypokaust systém v dnešní podobě už nepohání přímo spaliny, ale ohřátý vzduch uvnitř topidla a to i mezi jednotlivými podlažími. Je velmi vhodný pro trvalé užívání pro jeho příznivý vliv na zdraví člověka (sálání je nejpříbuznější teplu dodávanému na Zemi Sluncem) i pro jeho ekonomickou efektivitu. Interiér není nutné vytápět na tak vysokou teplotu vzduchu jako u teplovzdušných systémů a přesto je obyvatelům domu příjemné teplo. Navíc je možné zároveň větrat i topit – sálání primárně neohřívá vzduch a z interiéru tedy při větrání uniká jen menší část energie.
 • hygienicky absolutně čistý způsob vytápění
 • ekologický, ekonomický, zdravý
 • stavebně je třeba řešit přesně dimenzované teplosměnné plochy v jednotlivých vytápěných místnostech

Read more …Sálání

 • Hits: 244

Teplovzduch

Teplovzduch

Je systém konstrukčně nejjednodušší a mezi laickou veřejností v současnosti stále i přes své nesporné nevýhody nejznámější. Pracuje na principu proudění (konvekce) vzduchu, který vstupuje do dutiny topidla chladný (u podlahy) a vystupuje výdechovými prvky ohřátý (pod stropem). Naprostá většina výkonu je předána do prostoru okamžitě, bez jakékoli akumulace.

Teplovzdušný systém

Tento systém se u nás rozšířil v devadesátých letech minulého století, kdy vstoupily na trh první tehdy ještě konstrukčně značně nedokonalé krbové vložky obvykle francouzských výrobců. Díky samotnému principu funkce dochází při použití tohoto systému k nadměrnému přenosu prachu do místností s výdechy, tento prach je navíc přepálený díky vysokým povrchovým teplotám krbové vložky a obsahuje tak i látky zdraví škodlivé. Myšlenka častého vytápění tímto způsobem je tedy více než nevhodná, v případě přítomnosti dětí a lidí s alergiemi, astmatem apod. potom trestuhodná. Přijatelnější je přitom rozvod samotížný s menším objemovým průtokem vzduchu oproti systému poháněnému ventilátorem, kde dochází k několikanásobně větší výměně vzduchu(a tedy i prachu) mezi místnostmi.

 • levný, stavebně nekomplikovaný systém
 • v případě samotížné funkce zcela nezávislý na jiných zdrojích energie
 • pro trvalé bydlení hygienicky naprosto nevhodný způsob vytápění
 • kanály pro vedení vzduchu jsou nosičem zvuků, pachů a prachu
 • způsobuje velké rozdíly teplot vzduchu u stropu a podlahy
 • dochází tak k tzv. syndromu studených nohou
 • u hlavy dýcháme vzduch 28 °C, po nohou nám proudí 18°C
 • naprostou většinu topné sezóny přetápí interiér
 • nutí tak obsluhu provozovat topidlo ve špatném topném režimu
 • příliš škrtíme vzduch, špiní se sklo, kouří se z komínu…
Je systém konstrukčně nejjednodušší a mezi laickou veřejností v současnosti stále i přes své nesporné nevýhody nejznámější. Pracuje na principu proudění (konvekce) vzduchu, který vstupuje do dutiny topidla chladný (u podlahy) a vystupuje výdechovými prvky ohřátý (pod stropem). Naprostá většina výkonu je předána do prostoru okamžitě, bez jakékoli akumulace.

Read more …Teplovzduch

 • Hits: 305

Teplovodní krb nebo kamna

Teplovodní krb nebo kamna

Toto řešení je ideální tehdy, když má být podpořené i centrální vytápění celého domu.

Proč tento typ krbu?

 • je možné zapojení více zdrojů tepla do akumulačních nádrží různých potřebných objemů
 • Brunner, Spartherm, Hoxter, Burnet teplovodní vložky
 • s možností kombinace s keramickou akumulační masou získáte akumulační vlastnosti krbu nebo kamen
 • podíl do vody v rozmezí 30 - 72% z výkonu ohniště
 • možnost vaření - jedinečná teplovodní vložka sporáku Burnet 300
 • možnost automatické regulace spalování s kompletním řízením teplovodního systému
 • S těmito systémy dosáhnete energetickou nezávislost

Read more …Teplovodní krb nebo kamna

 • Hits: 1462